تحقیق سه دهه بحران افغانستان

تحقیق سه دهه بحران افغانستان

تحقیق-سه-دهه-بحران-افغانستاناشاره اين نوشتار در صدد آن است كه با تحليل گذراي اوضاع سياسي، اجتماعي و نظامي سه دهه‌‌ي بحران و تحولات اخير افغانستان، بگونة آثار و پي‌آمدهاي آنها را در قالب نا امني‌ها، عقب‌ماندگي‌ كشور، عدم استقلال و ناكار آمدي دولت‌هاي حاكم و…، در شش مرحله به تصدانلود فایل

مطالب تصادفی