دانلود برنامه تعداد مقسوم عليه عدد در سی شارپ

برنامه تعداد مقسوم عليه عدد در سی شارپ

برنامه-تعداد-مقسوم-عليه-عدد-در-سی-شارپ دانلود برنامه تعداد مقسوم عليه عدد در سی شارپ. در این برنامه سی شارپ، عدد را وارد كرده، برنامه اعلام مي كند عدد موردنظر، چه تعداد مقسوم عليه دارد و مقسوم عليه ها را نشان مي دهد.دانلود فایل