دانلود برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شارپ

برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شارپ

برنامه-نمایش-تعداد-ارقام-زوج-و-فرد-یک-عدد-در-سی-شارپدانلود برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، عدد از کاربر گرفته شده و برنامه نشان مي دهد كه چه تعداد عدد زوج و چه تعداد عدد فرد در عدد دریافت شده وجود دارد. مثلاً با وارد كردن عدد 124، تعداد رقم هاي زوج 2 و تعداد رقم هاي فرد، 1 نشان داده مي شود…دانلود فایل