دانلود برنامه نمایش تعداد عناصر وارد شده و شماره ايندكس اضافه شده، در سی شارپ

برنامه نمایش تعداد عناصر وارد شده و شماره ايندكس اضافه شده، در سی شارپ

برنامه-نمایش-تعداد-عناصر-وارد-شده-و-شماره-ايندكس-اضافه-شده-در-سی-شارپدانلود برنامه نمایش تعداد عناصر وارد شده و شماره ايندكس اضافه شده، در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، مي توان تعدادي عدد و كلمات را وارد كرد كه با انتخاب دكمه تعداد عناصر، تعداد عناصر وارد شده نشان داده مي شود. اگر اشاره گر روي هر سطري باشد، با انتخاب دكمه ايندكس، شماره آن سطر، بيان مي شود.دانلود فایل