دانلود برنامه نمایش مثلث پر از ستاره، در سی شارپ

برنامه نمایش مثلث پر از ستاره، در سی شارپ

برنامه-نمایش-مثلث-پر-از-ستاره-در-سی-شارپدانلود برنامه نمایش مثلث پر از ستاره، در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، تعداد ستاره از كاربر پرسيده شده و برنامه مثلثي مملو از ستاره را نشان مي دهد. سطر آخر مثلث همان عدد وارد شده كاربر است، به طوري كه مثلثي خالي نيز در دل مثلث پر از ستاره وجود دارد. در واقع اين برنامه داراي 4 مثلث مي باشددانلود فایل