دانلود برنامه پاك كردن سطل آشغال در سی شارپ

برنامه پاك كردن سطل آشغال در سی شارپ

برنامه-پاك-كردن-سطل-آشغال-در-سی-شارپ دانلود برنامه پاك كردن سطل آشغال در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، سطل آشغال سيستم، با پرسيدن جمله آیا مطمئن هستيد، پاك مي شود…دانلود فایل